Biografie Groen van Prinsterer

Over dit project

Groen van Prinsterer geldt als een van de belangrijkste Nederlandse politici van de negentiende eeuw. Anders dan in het geval van zijn liberale tegenhanger Thorbecke, is er geen omvattende wetenschappelijke biografie, waarin Groens leven en werk van een historische interpretatie wordt voorzien.

Daarom heeft de ‘Vereniging Groen van Prinsterer‘ het initiatief genomen om in deze lacune te voorzien door fondsen te verzamelen en een biograaf deze opdracht te verstrekken. De wetenschappelijke begeleiding van dit project wordt verzorgd door George Harinck, hoogleraar Neocalvinisme aan de Theologische Universiteit Kampen.

Het doel van dit project is daarom een interpretatie te ontwikkelen van het leven en publieke optreden van Willem (Guillame) Groen van Prinsterer, met als eindresultaat een wetenschappelijke biografie. Groen (1801-1876) was classicus, jurist, schrijver, en correspondent. Tijdens zijn leven was hij een prominente historicus en parlementariër. Naast deze publieke rollen, was Groen in zijn persoonlijke leven ook zoon, echtgenoot en vriend van vele van zijn correspondenten. Dit project beoogt een ‘integrale biografie’ te ontwikkelen, waarin het persoonlijke en publieke beide behandeld worden.