Over

Mijn naam is Gertjan Schutte (1990). Ik ben allereerst historicus, geïnteresseerd in vrijwel alle vormen van geschiedenis. Tijdens mijn studie geschiedenis in Rotterdam werd mijn belangstelling getrokken door de vroegmoderne periode (ca. 1450-1815). Mijn onderzoeksmaster ging dan ook over de intellectuele geschiedenis van die periode.

Op dit moment werk ik bij de TU Kampen aan een wetenschappelijke biografie van Groen van Prinsterer (1801-1876), een bekende 19e eeuwse christelijke historicus en politicus. Lees er hier meer over, onder andere via interviews met het RD en ND.

Daarvoor was ik verbonden aan het Europees Universitair Instituut in Florence, waar ik werk aan mijn proefschrift. Mijn project gaat over de 18e eeuwse geschiedenis van het denken over politieke economie. Ik probeer een brug te slaan tussen intellectuele geschiedenis en de inzichten uit sociaaleconomische geschiedschrijving.

Daarnaast sta ik ook met 1 been in het heden: moderne filosofie, politieke ideeën. Wat mij vooral interesseert zijn onderwerpen als cultuurchristendom (Trump, Baudet e.a. die zich op christendom beroepen), reactionair denken en identiteitspolitiek. Hier denk ik graag kritisch over na, af en toe in een artikel.

Verder zijn er tal van onderwerpen en schrijvers die ik boeiend vind: schilderkunst, films, geschiedfilosofie, schrijvers als Thomas Mann en Boris Pasternak, historische romans en continentale filosofie.

Recente artikelen:

‘Cultuurchristendom als schadelijk reactionair verhaal. Over de verdraaiing van de juiste morele vragen’, Radix 46 (2020), p. 182-191.

‘Van Plato naar de oppervlakkigheid. Kinnegings reactionaire filosofie’, Het Groen Lab/Groene Amsterdammer (8 maart 2020).